X
🔧

Settings

Search type

Word search: Languages

Word search: Databases

Category: Feet

Category: feet

Kyushu (Kumamoto)

あど

(Noun) Heel

Kyushu (Oita)

あど

(Noun) Heel

Kyushu (Kagoshima, Miyazaki)

あど

(Noun) Heel

Ryukyu (Amami: Kikai)

あどぅ

(Noun) Heel

Ryukyu (Okinawa)

あどぅ

(Noun) Heel

Ryukyu (Miyako)

あどぅ

(Noun) Heel

Chubu (Yamanashi: Koushuu)

あこい

(Noun) Heel

Ryukyu (Okinawa)

ふぃさ

(Noun) Foot, paw

Chubu (Shizuoka)

あごと

(Noun) Heel

North (Aomori: Tsugaru, Fukushima, Hokkaido, Iwate, Miyagi, Yamagata)

あぐど

(Noun) Heel

Chubu (Shizuoka)

あぐと

(Noun) Heel

North (Hokkaido)

あくど

(Noun) Heel

Kyushu (Kagoshima)

あとど

(Noun) Heel

Kyushu (Kagoshima)

どげん

(Noun) Heel

Kyushu (Miyazaki: Tsuno)

あどげん

(Noun) Heel

Kyushu (Miyazaki: Morokata)

あとげん

(Noun) Heel

Kyushu (Kagoshima, Miyazaki: Morokata)

あとじい

(Noun) Heel

North (Hokkaido)

かがと

(Noun) Heel

Kyushu (Kagoshima)

かかど

(Noun) Heel

Kyushu (Kumamoto)

あどぼす

(Noun) Heel

Ryukyu (Yonaguni)

あどぅぴら

(Noun) Heel

Shikoku (Ehime, Kagawa)

きりぶさ

(Noun) Heel